Premiera filmului documentar
ESMAHAN, COMOARA DE LA MANGALIA” [VIDEO]

0
455

Vineri, 1 sep­tem­brie 2017, la mos­che­ea “Esma­han Sul­tan”, a avut loc pre­mie­ra fil­mu­lui docu­men­tar “Esma­han, comoa­ra de la Man­ga­lia”, în pre­zenţa a apro­xi­ma­tiv o sută de par­ti­ci­panţi. Momen­tul a avut rolul de a evi­denţia valo­ri­le comu­ni­tă­ţii musul­ma­ne din Man­ga­lia şi Dobro­gea, într-un con­text soci­al în care e tot mai mare nevo­ie de ast­fel de abor­dări”. (Paul Palenc­sar, rea­li­za­to­rul docu­men­ta­ru­lui).


Man­ga­lia News, Dumi­ni­ca, 3 sep­tem­brie 2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply