Pentru SITUATII DE URGENTA, Primaria Mangalia a pus la dispozitie urmatoarele NUMERE DE TELEFON

0
890

Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia infor­mea­ză cetă­ţe­nii că pot lua legă­tu­ra cu repre­zen­tanţi ai insti­tu­ţi­i­lor care asi­gu­ră cen­tre de per­ma­nenţă pen­tru a face ori­ce sesi­za­re în legă­tu­ră cu pro­ble­me­le cau­za­te de vre­mea nefa­vo­ra­bi­lă, la urmă­toa­re­le nume­re de tele­fon:

– S.C. Pola­ris M Hol­ding: 0734.010.233, per­soa­nă de con­tact Con­stan­tin Gri­go­raş şi la nr. de tele­fon 0731.790.880, per­soa­nă de con­tact Arif Mari­a­na;

– Ser­vi­ci­ul Public de Asis­tenţă Soci­a­lă (SPAS) Man­ga­lia: 0744.360.668, per­soa­nă de con­tact, dir. Cla­u­diu Sta­ma­te;

– Poli­ţia Loca­lă: 0756.201.404, ofi­ţer ser­vi­ciu Dis­pe­ce­rat;

– Pri­mă­ria Man­ga­lia:

0722.222.526,

0756.201.223,

0756.201.224, per­soa­nă de con­tact Cla­u­diu Năs­ta­se.


Man­ga­lia News, Mier­curi, 11 ianu­a­rie 2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply