Nu e iluzie optică!

0
242

catargsdrapelmonument1 catargsdrapelmonument2 catargsdrapelmonument4

     Nu este vor­ba des­pre nicio ilu­zie opti­că. Este catar­gul peri­cu­los de încli­nat al dra­pe­lu­lui aflat în Pia­ța Repu­bli­cii din Man­ga­lia…

     Fun­da­ția să fie de vină? Firul cu plumb? Con­struc­to­rul? Cine știe… Ori­cum, Tur­nul din Pisa este mai renu­mit…, deo­cam­da­tă.

     Doam­ne fereș­te, să nu se pră­bu­șeas­că sub rafa­le­le vân­tu­lui mega-catar­gul din Man­ga­lia pes­te cine­va! O maca­ra, niș­te tro­lii și un ingi­ner bun exis­tă în ora­șul nos­tru?


Man­ga­lia News, Joi, 04.08.2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply