FURTUNA“, pe scena Casei de cultură din Mangalia

0
250

furtuna-teatru-mangalia-

Unul din­tre cele mai ambi­ţi­oa­se pro­iec­te şco­la­re, pie­sa de tea­tru „Furt­u­na“ a lui Sha­kes­pea­re, a fost fina­li­zat dumi­ni­că, pe sce­na Casei de Cul­tu­ră din Man­ga­lia. Sute de spec­ta­tori au par­ti­ci­pat la eve­ni­men­tul tea­tral care a con­sti­tu­it o pre­mie­ră pen­tru sudul litoralului.

70 de elevi de la Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă „Gala Galac­tion“, cu vâs­te cuprin­se între 6 şi 14 ani, sub coor­do­na­rea acto­ru­lui pro­fe­si­o­nist Mir­cea Tudo­să, au încân­tat nume­ro­sul public din Man­ga­lia cu una din­tre cele mai spu­moa­se come­dii ale lui Wil­li­am Shakespeare.

Pro­iec­tul „Furt­u­na“ a dema­rat în luna febru­a­rie a aces­tui an şi, de atunci, atât cei mici, cât şi coor­do­na­to­rii lor, au fost puşi la grea încercare.

Pro­iec­tul este unul bine­n­e­vit în spa­ţi­ul sud-dobro­gean, în con­tex­tul în care, aici, ast­fel de mani­fes­tări sunt aproa­pe inexistente.

sur­sa: LitoralTv.ro


Fol­low us: @MangaliaNews, on Twit­ter and Man­ga­li­a­News Punc­tRo, to Facebook
Locuri de mun­ca in Mangalia:
Jobs by neuvoo.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply