Câștigătorii din Mangalia ai concursului județean de cultură generală AMICII ISTETI

0
1109

amicii-isteti-

     Sambata, 11.06.2016, s‑a desfasurat concursul AMICII ISTEȚI, un concurs de cultură generală pentru clasele pregătitoare și clasele I etapa judeteana. Elevii din Mangalia au obtinut punctaje foarte bune.
     Au fost calificati pentru etapa finala 1.012 elevi de la clasele pregatitoare, dintre care 246 elevi au abtinut premii, iar 8 sunt din Mangalia.
     De la clasa I, s‑au calificat pentru etapa finala 600 elevi, dintre care 154 au obtinut premii. 10 elevi premianti la aceasta categorie sunt din Mangalia.

AMICII_001amicii_mangalia_castigatorii

          Acest pro­iect-con­curs este des­ti­nat ele­vi­lor de la cla­se­le pre­gă­ti­toa­re și cla­se­le I. Se doreş­te ca prin acest con­curs să ofe­rim ele­vi­lor posi­bi­li­ta­tea de a‑şi valo­ri­fi­ca toa­te cunoş­tinţe­le şi capa­ci­tă­ţi­le de care dis­pun şi de a le apli­ca în rezol­va­rea unor situ­a­ţii date. Bene­fi­ci­a­rii direcți sunt ele­vii cla­se­lor pre­gă­ti­toa­re și de la cla­se­le I și cadre­le didac­ti­ce impli­ca­te. Bene­fi­ci­a­rii indi­recti sunt părin­ții ele­vi­lor, comu­ni­ta­tea.

         Ne pro­pu­nem să valo­ri­fi­căm poten­ți­a­lul de cunoș­tin­țe gene­ra­le ale ele­vi­lor, prin uti­li­za­rea și trans­fe­rul infor­ma­ți­i­lor  dobân­di­te în cadrul unui con­curs de cul­tu­ră gene­ra­lă cu par­ti­ci­pa­rea efec­ti­vă a ele­vi­lor și impli­ca­rea cadre­lor didac­ti­ce în pro­ce­sul de pro­mo­va­re, eva­lu­a­re și de pre­mi­e­re a ele­vi­lor par­ti­ci­panți.


Fol­low us: @MangaliaNews, on Twit­ter and Man­ga­li­a­News Punc­tRo, to Face­bo­ok
Locuri de mun­ca in Man­ga­lia:
Jobs by neuvoo.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele