Ultima săptămână de august aduce cu ea spectacole de zile mari la Teatrul de Vară Jupiter

0
275

program_general_teatrul_de_vara_jupiter_2015

Ulti­ma săp­tămâ­nă de august adu­ce cu ea spec­ta­co­le  de zile mari la Tea­trul de Vară Jupi­ter, cu unii din­tre cei mai cunos­cuți artiști din Româ­nia!

Chiar dacă este ulti­ma săp­tămâ­nă din august, spec­ta­co­le­le nu se opresc la Tea­trul de Vară Jupi­ter, chiar dim­po­tri­vă!

După ce săp­tămâ­na a înce­put cu un spec­ta­col inte­rac­tiv pen­tru cei mici, Am o căsu­ță mică- mar­ca Gaș­ca Zurli, joi vine rân­dul Pro­con­sul pen­tru a încân­ta audien­ța de la Jupi­ter, cu înce­pe­re de la ora 21.00.

Fina­lul de săp­tămâ­nă adu­ce la Tea­trul de Vară o come­die în prim plan: Fei­sbuc, pri­ma pie­să de tea­tru des­pre cele­bra rețea de soci­a­li­za­re. Vineri, 28 august, gene­ra­ția nouă de actori va stârni hoho­te de râs în amfi­tea­trul de la Jupi­ter.

Sămbă­ta devi­ne incen­di­a­ră cu ulti­mul con­cert BOSQUITO din sta­giu­ne, unde ama­to­rii de muzi­că de cali­ta­te pot cân­ta împre­u­nă cu băie­ții une­le din­tre cele mai cunos­cu­te melo­dii ale tru­pei.

Dumi­ni­că, pe 30 august, gru­pul Vouă revin pe sce­na de la Jupi­ter, cu un spec­ta­col la care se râde încon­ti­nuu: Școa­la de agenți.

Deta­lii des­pre spec­ta­co­le și bile­te, pe www.teatruldevarajupiter.ro.


MangaliaNews.ro, 25.08.2015.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply