S‑au aprobat reînnoirea contractelor şi noile chirii ale locuinţelor ANL din Mangalia

0
326

blocuri-anl-mangalia

Reu­ni­ţi într‑o şedinţă de înda­tă la pri­mă­rie, con­si­li­e­rii locali din Man­ga­lia au apro­bat, în una­ni­mi­ta­te, pre­lun­gi­rea con­trac­te­lor de închi­ri­e­re şi sta­bi­li­rea chi­ri­ei pen­tru locu­inţe­le con­stru­i­te de Agenţia Naţio­na­lă pen­tru Locu­inţe. Este vor­ba des­pre blo­cu­ri­le OD 4, 5, 6, 7 şi 8 din loca­li­ta­te, con­stru­i­te prin ANL şi ai căror locu­i­tori bene­fi­ci­a­ză de con­trac­te de închi­ri­e­re potri­vit Legii nr. 152/1998.

Potri­vit refe­ra­tu­lui ce a stat la baza pro­iec­tu­lui de hotă­râre îna­in­tat aleşi­lor locali, con­trac­te­le de închi­ri­e­re pen­tru locu­inţe­le ANL au expi­rat la 31 iulie 2015. Con­form legii, acest con­trac­te, înche­ia­te, ini­ţi­al, pe 5 ani, au fost reîn­no­ite, anu­al, o dată cu recal­cu­la­rea preţu­lui chi­ri­ei.

Direc­to­rul Ser­vi­ci­u­lui de Asis­tenţă Soci­a­lă, în sub­or­di­nea căru­ia se află cele cinci imo­bi­le de tip ANL, decla­ră că, la baza cal­cu­lu­lui în urma căru­ia vor fi majo­ra­te chi­ri­i­le stau pre­ve­de­ri­le arti­co­lu­lui 8 al Legii 152, coro­bo­rat cu pre­ve­de­ri­le Hotă­rârii de Guvern 962/2001 pri­vind nor­me­le meto­do­lo­gi­ce pen­tru pune­re în apli­ca­re a legii: „Este vor­ba des­pre o majo­ra­re des­tul de sub­stanţi­a­lă a cuan­tu­mu­lui chi­ri­ei. Însă, aceas­ta se dato­rea­ză for­mu­lei de cal­cul din nor­me­le de apli­ca­re a Legii 152, ane­xa 16, pe care nu avem niciun motiv să cre­dem că nu este con­for­mă, lega­lă. Am un cal­cul esti­ma­tiv, pen­tru două came­re, chi­ria cres­când de la 89 de lei, la 351 de lei”, ne‑a decla­rat Cla­u­diu Sta­ma­te, direc­to­rul SPAS.

Mai mult, în editiadesud.ro.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele