Ion Niculescu, fostul director al Spitalului Judeţean şi al celui din Mangalia, trimis în judecată: „Trăiesc o dramă!”

3
285

ion_niculescu

Doc­to­rul Ion Nicu­les­cu, din cadrul Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia, a fost tri­mis în jude­ca­tă ală­tu­ri de asis­ten­ta Mar­ce­la Ale­xo­iu, pen­tru infra­cţiuni de coru­pţie. Dosa­rul a fost înre­gis­trat la Tri­bu­na­lul Con­stanţa, urmă­to­rul ter­men fiind sta­bi­lit pen­tru data de 7 sep­tem­brie anul curent.

Potri­vit pro­cu­ro­ri­lor Par­che­tu­lui de pe lân­gă Tri­bu­na­lul Con­stanţa, asis­ten­ta Mar­ce­la Ale­xo­iu era pre­gă­ti­tă pen­tru a pri­mi suma de 350 de euro, care urma să‑i fie înmâ­na­tă medi­cu­lui Nicu­les­cu, pen­tru o ope­ra­ţie de ceza­ri­a­nă. Fla­gran­tul a fost orga­ni­zat vineri, 26 iunie. Medi­cul şi asis­ten­ta au fost reţi­nu­ţi, însă jude­că­to­rii au decis ca ei să fie cer­ce­ta­ţi sub con­trol judi­ci­ar, ulte­ri­or fiind tri­mi­şi în jude­ca­tă.

Între­bat des­pre cele întâm­pla­te, Nicu­les­cu a decla­rat pen­tru Repli­ca: “Nu eram aco­lo când s‑a întâm­plat asta. Nu vreau să spun prea mul­te, că mi‑e fri­că, să nu vor­besc ceva și să fie inter­pre­tat. N‑am fost nici măcar în clă­di­re, am fost în Man­ga­lia, dar nu în clă­di­re. Nu știu de ce se întâm­plă, n‑are rost să arunc vina pe cine­va. N‑am nici o legă­tu­ră. Tră­iesc o așa dra­mă, că nici nu vă ima­gi­nați. Gra­vi­da este din Bănea­sa, nici măcar nu a fost pacien­ta mea. A venit să nas­că la ter­men, am internat‑o. Sper să se ter­mi­ne bine! N‑am luat legă­tu­ra cu asis­ten­ta, nu știu ce spu­ne ea”.

Mai mult,  în replicaonline.ro, Joi, 23.07.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

3 COMENTARII

  1. Sa zaci in pus­ca­rie ca un cai­ne ce esti.care iei banii de la bie­tii pen­sio­nari sclavule.saracul de tine nu erai acolo…bai omu­le uita­te in sus spre cer ca ti a venit ran­dul tie cat si scla­vei tale care as scui­pa o in gura daca o vad

  2. Cand a intins mana sa ia spa­ga, nu a trait o dra­ma? Sa con­tac­te­ze o edi­tu­ra care sa i publi­ce car­ti­le si sca­pa cu cate­va luni.Cam tar­ziu se intam­pla lucruri…

Leave a Reply