Astăzi este Ziua Învățătorului

0
156

Vineri, 5 iunie, este săr­bă­to­ri­tă Ziua Învă­ță­to­ru­lui.

ziua-învățătorului

În 2007, depu­ta­ții au adop­tat pro­iec­tul de lege pri­vind insti­tu­i­rea Zilei Învă­ță­to­ru­lui pe data de 5 iunie a fie­că­rui an. Aceas­tă dată a fost sta­bi­li­tă prin legea nr. 289 din 29 octom­brie 2007, mani­fes­ta­rea urmând a avea un carac­ter edu­ca­țio­nal, națio­nal, apo­li­tic și cul­tu­ral.

Ziua de 5 iunie poar­tă sem­ni­fi­ca­ția zilei de naș­te­re a das­că­lu­lui Ghe­or­ghe Lazăr, înte­me­ie­to­rul învă­țămân­tu­lui modern româ­nesc (5 iunie 1779 — 17 sep­tem­brie 1823).

Potri­vit actu­lui nor­ma­tiv, Ziua Învă­ță­to­ru­lui este săr­bă­to­ri­tă în toa­te uni­tă­ți­le de învă­țământ de stat, par­ti­cu­la­re și con­fe­sio­na­le din sis­te­mul româ­nesc, iar Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei și alte insti­tu­ții abi­li­ta­te ale sta­tu­lui acor­dă pre­mii, dis­tinc­ții, meda­lii și titluri ono­ri­fi­ce cadre­lor didac­ti­ce și ele­vi­lor, pen­tru meri­te deo­se­bi­te, scrie Ager­pres.

Sur­sa: A.M.Press, o5.06.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele