MFP simplifică regulile contabile pentru persoanele fizice (proiect)

0
158

AGERPRES: Minis­te­rul Finan­țe­lor Publi­ce /MFP/ va sim­pli­fi­ca regu­li­le pen­tru con­du­ce­rea evi­den­ței con­ta­bi­le în par­ti­dă sim­plă de către per­soa­ne­le fizi­ce care des­fă­șoa­ră acti­vi­tăți în sco­pul rea­li­ză­rii de veni­turi, potri­vit unui pro­iect de ordin al minis­tru­lui Finan­țe­lor Publi­ce, publi­cat marți.

mfp

Foto: © ALEX MICSIK / AGERPRES ARHIVA

Pro­iec­tul pre­ve­de sim­pli­fi­ca­rea Regis­tru­lui-inven­tar, prin men­ți­ne­rea a trei coloa­ne din cele 10 pre­vă­zu­te de regle­men­tă­ri­le actu­a­le, eli­mi­na­rea obli­ga­ți­ei para­fă­rii celor două regis­tre con­ta­bi­le obli­ga­to­rii la struc­tu­ra fis­ca­lă teri­to­ri­a­lă (pen­tru simi­li­tu­di­ne cu ope­ra­to­rii eco­no­mici per­soa­ne juri­di­ce), iar nomen­cla­to­rul prin­ci­pa­le­lor docu­men­te finan­ci­ar-con­ta­bi­le uti­li­za­te de per­soa­ne­le fizi­ce va cuprin­de un număr mai mic de for­mu­la­re — 10, com­pa­ra­tiv cu regle­men­ta­rea actu­a­lă care pre­ve­de 15 for­mu­la­re.

De ase­me­nea, ter­me­nul legal de păs­tra­re a docu­men­te­lor jus­ti­fi­ca­ti­ve uti­li­za­te de per­soa­ne­le fizi­ce care uti­li­zea­ză con­ta­bi­li­ta­tea în par­ti­dă sim­plă va fi redus de la 10 ani la cinci ani, cu une­le excep­ții.

Mai mult, AICI.

31.12.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele