Cui oferă Klaus Iohannis prima decoraţie din mandatul prezidenţial: „Am decis să îi acord cea mai înaltă distincţie“

0
204

Preşe­din­te­le Româ­ni­ei, Kla­us Iohan­nis, a anu­nţat luni că va oferi pri­ma deco­ra­ţie din man­da­tul său pre­zi­denţi­al, într‑o cere­mo­n­ie care se desfă­şoa­ră la Pala­tul Cotro­ceni, înce­pând cu ora 16.00.

Preşedintele Klaus Iohannis FOTO Mediafax

Preşe­din­te­le Kla­us Iohan­nis FOTO Medi­a­fax.

Astăzi, 22 decem­brie, la 25 de ani de la pră­bu­şi­rea dic­ta­tu­rii comu­nis­te, voi con­feri pri­ma deco­ra­ţie din man­da­tul meu de Preşe­din­te al Româ­ni­ei. Am decis să acord cea mai îna­l­tă dis­tin­cţie a sta­tu­lui român, Ordi­nul Naţio­nal Stea­ua Româ­ni­ei, dom­nu­lui Octav Bjo­za, preşe­din­te al Aso­ci­a­ţi­ei Foş­ti­lor Deţi­nu­ţi Poli­tici din Româ­nia, pen­tru sacri­fi­ci­ul şi cura­jul de care el şi oameni ca el au dat dova­dă în vre­mea dic­ta­tu­rii şi pen­tru a păs­tra vie memo­ria vic­ti­me­lor comu­nis­mu­lui. Cere­mo­n­ia de deco­ra­re va avea loc înce­pând cu ora 16.00 în Sala Uni­rii a Pala­tu­lui Cotro­ceni“, a scris anu­nţat preşe­din­te­le, pe Face­bo­ok.

Octav Bjo­za a fost ares­tat la 10 octom­brie 1958, când Tri­bu­na­lul Mili­tar Bra­şov l‑a con­dam­nat la 15 de ani de mun­că sil­ni­că. „M‑au acu­zat că făceam par­te dintr‑o orga­ni­za­ţie sub­ver­si­vă, care avea ca scop răs­tur­na­rea vio­len­tă a regi­mu­lui demo­crat popu­lar. Este ade­vă­rat, noi am con­sti­tu­it orga­ni­za­ţia «Gar­da Tine­re­tu­lui Român», dar nu şti­am că nu avem voie să facem asta”, a decla­rat fos­tul deţi­nut, într-un inter­viu publi­cat de  “Ade­vă­rul”.

Cites­te mai mult: adev.ro/ngzbjx

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply