Ponta: Se pare că nu avem gaze de şist, ne-am bătut foarte tare pe ceva ce nu avem

0
182

Pon­ta: Se pare că nu avem gaze de şist, ne-am bătut foar­te tare pe ceva ce nu avem (Ima­gi­ne: Medi­a­fax Foto/AFP).

El a susţi­nut decla­ra­ţia la Ante­na 3, după ce a ară­tat că Româ­nia tre­bu­ie să fie inde­pen­den­tă ener­ge­tic şi să aibă pro­pri­i­le resur­se off-sho­re şi con­venţio­na­le, iar mode­ra­to­rul i‑a pro­pus ca “poves­tea cu gaze­le de şist” să fie amâ­na­tă puţin, deo­a­re­ce resur­se­le exis­ten­te în Marea Nea­gră asi­gu­ră inde­pen­denţa ener­ge­ti­că a ţării pen­tru 30 ani, în timp ce gaze­le de şist repre­zin­tă o temă con­tro­ver­sa­tă care adu­ce mul­te punc­te defa­vo­ra­bi­le ori­că­rui poli­ti­cian care o susţi­ne.

Ori­cum s‑a amâ­nat, pen­tru că… se pare că nu avem gaze de şist, ne-am bătut foar­te tare pe ceva ce nu avem. Nu cred că ne-am bătut pe ceva care exis­ta”, a spus Pon­ta, fără a dori să pre­zin­te deta­lii, moti­vând că nu poa­te spu­ne mai mult de atât.

El a pre­ci­zat că gaze­le con­venţio­na­le din Marea Nea­gră sunt în explo­ra­re.

Mai mult, pe mediafax.ro, Luni, 10 nov.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele