Cercetătoarea Rada Mihalcea, premiată de Casa Albă

0
276

Rada_Mihalcea

În vâr­stă de doar 40 de ani, cer­ce­tă­toa­rea de ori­gi­ne româ­nă Rada Mihal­cea a fost inclu­să în Top 100 cer­ce­tă­tori în dome­ni­ul inte­li­genţei arti­fi­ci­a­le din Sta­te­le Uni­te şi pre­mi­a­tă de Casa Albă, potri­vit publi­ca­ţi­ei Ade­vă­rul. Cer­ce­tă­toa­rea este pro­fe­sor aso­ci­at la Uni­ver­si­ta­tea Michi­gan şi a deve­nit recent cetă­ţean de onoa­re al ora­şu­lui său natal, Cluj-Napo­ca.

…Rada Mihal­cea este ple­ca­tă de 17 ani din ţară şi a lucrat pen­tru Goo­gle, Micro­soft şi Sam­sung, fiind pre­mi­a­tă cu “Goo­gle Awar­ds Grant” în 2005 şi cu un “Care­er Award”, în 2008, din par­tea Fun­da­ţi­ei Naţio­na­le de Şti­inţă din SUA.

Cer­ce­tă­toa­rea de ori­gi­ne româ­nă a apă­rut şi în edi­ţia 2008–2009 a anu­a­ru­lui “Who’s Who of Ame­ri­can Women”, publi­ca­ţie care reu­neş­te cele mai impor­tan­te femei din SUA, din toa­te dome­ni­i­le.

Mai mult, AICI.

16.09.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply