Victor Ponta: Guvernul aprobă reducerea CAS cu 5 %

0
256

Pro­iec­tul redu­ce­rii de la 1 octom­brie a con­tri­bu­ţi­i­lor de asi­gu­rări soci­a­le cu 5 pro­cen­te la anga­ja­tor a fost apro­bat de guvern. Sena­tul urmea­ză să‑l adop­te în pro­ce­du­ră de urgenţă îna­in­te de vacanţa par­la­men­ta­ră, iar Came­ra Depu­ta­ţi­lor îl va dez­ba­te la înce­pu­tul lunii iulie, într‑o sesiu­ne extraordinară.

Ast­fel, pen­tru anga­ja­ţii care lucrea­ză în con­di­ţii nor­ma­le de mun­că, patro­nii vor plăti o con­tri­bu­ţie de 15,8%. În medie, la un sala­riu de 1.000 de lei, redu­ce­rea este de 50 de lei. Pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta a decla­rat că Exe­cu­ti­vul are bani puşi deo­par­te pen­tru aco­peri acest gol la buget.

Citi­ti mai mult, pe  http://stiri.tvr.ro/victor-ponta–guvernul-aproba-reducerea-cas-cu-5prc—editie-speciala-tvr-news_46208.html#sthash.zp10HHfI.dpuf

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply