Superstiţii şi semnificaţii de Sânziene. Sărbătoarea care umple florile de leac şi vindecă suferinţele oamenilor

0
240

O săr­bă­toa­re popu­la­ră cele­bra­tă din cele mai vechi tim­puri şi‑a câş­ti­gat drep­tul de a figu­ra în calen­da­rul reli­gi­os-orto­dox. Sân­zie­ne­le, ser­ba­te la 24 iunie, sunt fiinţe­le supra­na­tu­ra­le cu puteri magi­ce şi atin­ge­re bine­fă­că­toa­re care au înflă­că­rat ima­gi­na­ţia româ­ni­lor.

Cre­dinţa păgâ­nă a fost imor­ta­li­za­tă în lite­ra­tu­ră, prin ope­re cele­bre ale unor scri­i­tori ca Mir­cea Eli­a­de, Miha­il Sado­vea­nu, Vasi­le Alec­san­dri, Dimi­trie Can­te­mir şi alţii. Sân­zie­ne­le se ser­bea­ză în pre­a­j­ma sols­ti­ţi­u­lui de vară din 21 iunie, când Soa­re­le este la cea mai mare dis­tanţă de Ecu­a­tor, iar ziua este cea mai lun­gă.

În noap­tea de Sân­zie­ne, din 23 spre 24 iunie, când ceru­ri­le se des­chid pen­tru un moment unic de echi­li­bru al Uni­ver­su­lui, cre­din­cioşii se simt bine­cu­vân­ta­ţi. Ei îşi pun toa­te spe­ranţe­le în aju­to­rul Sân­zie­ne­lor pen­tru rodul pămân­tu­lui, pen­tru belşu­gul casei, pen­tru sănă­ta­tea celor dragi, pen­tru armo­nia sufle­tu­lui şi a vieţii.

Sfân­ta Zi a lui Ioan”…

Citeș­te mai mult: adev.ro/n7lznb

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele