Românii ar putea avea încă patru zile libere!

0
252

Par­la­men­ta­rii vor mai mul­te zile libe­re pen­tru români. Mari ama­tori de vacanţe, aleşii con­si­de­ră că 13 zile nelu­cră­toa­re pe an nu sunt sufi­cien­te şi pro­pun cel puţin patru noi săr­bă­tori legale.

Româ­nii ar putea avea încă patru zile libe­re. Au fost pro­pu­se două zile libe­re în luna mai, pe 10 mai, Ziua Inde­pen­denţei, şi pe 15 mai o zi pro­pu­să ca ziua dedi­ca­tă fami­li­ei în care oame­nii să nu se ducă la mun­că, dar să se dedi­ce unor mani­fes­tări familiale.

Alte două zile libe­re au fost pro­pu­se de par­la­men­tari, legi care se află pe ordi­nea de zi a Came­rei Depu­ta­ţi­lor. Este vor­ba des­pre Ziua Înă­lţă­rii, dar şi o zi libe­ră în pri­ma zi de şcoa­lă pen­tru ca părinţii să poa­tă mer­ge cu copi­ii la fes­ti­vi­tă­ţi­le uni­tă­ţi­lor şcolare.

Româ­nia se află la coa­da cla­sa­men­tu­lui din Euro­pa, cu doar 13 săr­bă­tori legale.

ziuaconstanta.ro, 9 iunie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply