Imagini live cu PLAJA DIN MANGALIA, sâmbătă, spre seară (galerie FOTO)

1
1313

Turiș­tii aflați pe pla­ja din Man­ga­lia pro­fi­tă din plin de vre­mea fru­moa­să!

După o săp­tămâ­nă în care plo­i­le și-au făcut sim­ți­tă pre­zen­ța pe lito­ral, turiș­tii și con­stăn­țe­nii s‑au putut bucu­ra astăzi de soa­re, așa că au pro­fi­tat la maxim de aceas­tă zi înso­ri­tă…

O local­ni­că din Man­ga­lia a pos­tat pe con­tul per­so­nal de Face­bo­ok mai mul­te foto­gra­fii sur­prin­se pe pla­ja din oraș, la ora 18.45. Ima­gi­ni­le sunt înso­ți­te de men­țiu­nea „pen­tru că „plo­uă”, și pen­tru că „nu e nimeni” pe pla­jă, la ora 19 fără un sfert”, cri­ti­când ast­fel ști­ri­le unui post de tele­vi­ziu­ne care a anun­țat că vor fi ploi pe lito­ral.

Vre­me de pla­jă va fi și mâi­ne, dumi­ni­că, urmând a se înre­gis­tra maxi­me de 22–24 de gra­de pe lito­ral.

Sur­sa: ziuaconstanta.ro, 28.06.2014.

(N.red.MangaliaNews.ro: “Local­ni­ca” din Man­ga­lia este pri­e­te­na și cola­bo­ra­toa­rea noas­tră, Ruxan­dra Geor­ges­cu, cea care, iată, a fost din nou “pe fază”, cu apa­ra­tul său de foto­gra­fi­at, aco­lo unde tre­bu­ie, la momen­tul potri­vit, pen­tru a corec­ta pos­tul tv care anun­ța că vor fi din nou ploi pe lito­ral ! Mul­țu­mim, Rux. Ești tare!).

Gale­rie FOTO:

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. foar­te fru­mos…, este foar­te fru­moa­sa pla­ja 🙂 …imi pla­ce marea 🙂 …imi pla­ce ca este intot­dea­u­na cald, fru­mos, mul­ta lume…!!!!!!!

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele