Sezonul estival ar putea debuta fără salvamari. Vești proaste și‑n privința Festivalului Mamaia

0
290

La aceas­tă dată, nu exis­tă fon­duri pen­tru sal­va­mari. Anun­țul a fost făcut ieri de vice­preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean (CJ) Con­stanţa, Cris­ti­nel Dragomir.

Dra­go­mir a pre­ci­zat că momen­tan nu exis­tă fon­duri pen­tru sal­va­mari și aceas­ta întru­cât Guver­nul a trans­mis auto­ri­tă­ţi­lor loca­le să găseas­că finanţa­re pen­tru acest ser­vi­ciu în acest sezon estival.
Pen­tru acti­vi­ta­tea sal­va­ma­ri­lor pe întreg lito­ra­lul, în anii ante­ri­ori, a fost nece­sa­ră suma de patru mili­oa­ne de lei/an.

Potri­vit Medi­a­fax, Cris­ti­nel Dra­go­mir a afir­mat că nu ştie cum s‑ar putea rezol­va aceas­tă situ­a­ţie şi nici dacă în aceas­tă vară vor mai fi sau nu sal­va­mari pe litoral.

Tot vice­preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa a spus că, tot din cau­za lip­sei fon­du­ri­lor, sunt şanse redu­se ca Fes­ti­va­lul de Muzi­că Uşoa­ră Mama­ia să fie relu­at. Dacă fes­ti­va­lul va fi anu­lat, ar fi al doi­lea an când aces­ta nu are loc.

ziuaconstanta.ro, 12.05.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply