LIBER pe podul Agigea, de 1 Mai!

0
236

Turi­ş­tii care aleg să-şi petrea­că mini­va­canţa de 1 Mai pe lito­ral nu vor avea pie­dici în a ajun­ge în sudul judeţu­lui Con­stanţa. Ast­fel, pre­cum în peri­oa­da săr­bă­to­ri­lor pas­ca­le, au fost ridi­ca­te res­tri­cţi­i­le de cir­cu­la­ţie de pe podul Agigea. 

Repre­zen­tanţii Com­pa­niei Naţio­na­le de Autos­trăzi şi Dru­muri Naţio­na­le (CNADNR) anu­nţă că, în inter­va­lul marţi, 29 apri­lie, ora 14,00 — marţi, 6 mai, ora 8,00, „cir­cu­la­ţia ruti­e­ră pe podul de la Agi­gea se va desfă­şu­ra pe trei benzi de cir­cu­la­ţie (2+1), pe toa­tă lun­gi­mea podu­lui, în fun­cţie de volu­mul de tra­fic înre­gis­trat în acest timp, pe cele două dire­cţii de deplasare”.

Tot­o­da­tă, vor putea să trea­că podul toa­te mij­loa­ce­le de trans­port per­soa­ne, chiar şi cele cu masă maxi­mă tota­lă mai mare de cinci tone. În schimb, va fi menţi­nu­tă limi­ta de vite­ză la 50 km/oră.

Cugetliber.ro, 01.05.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply