Festivitate de Absolvire la Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia

0
417

Ele­vii Lice­u­lui Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu” Man­ga­lia au săr­bă­to­rit absol­vi­rea liceului.

Astăzi,  29 mai 2014, ele­vii cla­se­lor a XII–a de la Lice­ul Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu” Man­ga­lia au par­ti­ci­pat la Fes­ti­vi­ta­tea de Absol­vi­re a liceului.

În des­chi­de­re a luat cuvân­tul d‑na Miha­la­che Cori­na, urma­tă de diri­ginţii cla­se­lor ter­mi­na­le care au înmâ­nat diplo­me de merit ele­vi­lor cu rezul­ta­te foar­te bune la învă­ţă­tu­ră și pur­ta­re şi celor care au obţi­nut rezul­ta­te deo­se­bi­te la acti­vi­tă­ţi­le extraşcolare.

Preşe­din­te­le Aso­ci­a­ţi­ei de Părinţi, d‑nul Dră­gan Cor­ne­liu a înmâ­nat şefu­lui de pro­moţie 2010–2014, ele­vei Bâzu Cris­ti­na din cla­sa a XII‑a A, tro­fe­ul „Şef de pro­moţie” şi o bur­să de merit în valoa­re de 300 de lei, din par­tea Aso­ci­a­ţi­ei de Părinţi a Lice­u­lui Teh­no­lo­gic „Ion Bănescu”.

Părinţi, diri­ginţi, cadre didac­ti­ce şi-au împă­rţit emoţii, amin­tiri, gân­duri din tim­pul liceului.

Direc­tor,                                                                                Con­si­li­er de imagine,

Prof. Cori­na Miha­la­che                                                   Prof. Teo­do­res­cu Nicoleta.

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply