UPDATE Constanța: Trei dansatoare au murit într-un incendiu la un restaurant din centrul orașului

0
293

AGERPRES: Trei dan­sa­toa­re au murit și o a patra a fost grav răni­tă într-un incen­diu iscat, în noap­tea de sâm­bă­tă spre dumi­ni­că, la Con­stan­ța, într-un res­ta­u­rant liba­nez din cen­trul orașului.

Foto: © Bogdan BARBULESCU/AGERPRES ARHIVA

Tână­ra răni­tă, în vâr­stă de 19 ani, a fost trans­por­ta­tă cu un eli­cop­ter SMURD la Spi­ta­lul pen­tru arși din București.

Dis­pe­ce­rul Inspec­to­ra­tu­lui pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță Dobro­gea a decla­rat, pen­tru AGERPRES, că incen­di­ul s‑a iscat la res­ta­u­ran­tul liba­nez Bei­rut care a ars în tota­li­ta­te, flă­că­ri­le extin­zân­du-se și la alte două loca­luri unde erau cli­enți — Cazi­no­ul Vegas și Legen­da­ry Pub.

Unul din­tre cli­en­ții care se aflau la pub-ul aflat în ace­eași clă­di­re cu res­ta­u­ran­tul Bei­rut unde a izbu­c­nit incen­di­ul, Sorin Lucian Ione­scu, a rela­tat des­pre cele petrecute.

Mai mult pe agerpres.ro, 5 apr.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply