Taxa Radio — TV va fi plătită numai de abonaţii care au optat pentru aceste servicii!

0
237

Came­ra Depu­ta­ţi­lor a adop­tat tacit o pro­pu­ne­re legi­sla­ti­vă care pre­ve­de că taxa pen­tru ser­vi­ci­ul public de radi­o­di­fu­ziu­ne şi tele­vi­ziu­ne va fi plăti­tă de abo­na­ţii care au optat pen­tru aces­te ser­vi­cii, potri­vit Mediafax.

În pre­zent, taxa este colec­ta­tă prin inter­me­di­ul fur­ni­zo­ru­lui de ener­gie elec­tri­că. Ini­ţi­a­to­rii pro­iec­tu­lui, 19 par­la­men­tari PPDD, con­si­de­ră că actu­a­la lege impu­ne celor care au con­tract cu un dis­tri­bu­i­tor de pro­gra­me dub­la taxa­re radio-tv, prin inter­me­di­ul fac­tu­rii de ener­gie elec­tri­că şi prin con­trac­tul cu un ope­ra­tor cablu TV.

Citi­ti mai mult pe digi24.ro, 01.04.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply