Simona Tudor din Mangalia a cucerit titlul de campioană națională la lupte libere!

0
579

Spor­ti­va Simo­na Tudor de la CS Man­ga­lia a cuce­rit titlul de cam­pi­oa­nă națio­na­lă la lup­te libe­re, cu oca­zia fazei fina­le a între­ce­rii, des­fă­șu­ra­te în Sala Poli­va­len­tă din Tulcea.

Pre­gă­ti­tă de Mari­an Oan­cea și Cor­nel Truc­mel, Simo­na Tudor s‑a impus la cate­go­ria 55 kg. Alți trei repre­zen­tanți ai jude­țu­lui Con­stan­ța au urcat pe podi­um la Tulcea.

Mădă­lin Pâr­vu­les­cu, de la CSS Man­ga­lia (antre­nori, Mari­an Oan­cea și Cor­nel Truc­mel), a cuce­rit meda­lia de argint la lup­te libe­re, cate­go­ria 84 kg.

Tot la lup­te libe­re, Ște­fan Marin, de la LPS „Nico­lae Rota­ru” Con­stan­ța, a fost al tre­i­lea la cate­go­ria 120 kg, iar la lup­te gre­co-roma­ne Osgean Ili­as (LPS) a obți­nut și el bron­zul, la cate­go­ria 46 kg.

Remar­căm rezul­ta­te­le spor­ti­vi­lor și mun­ca antre­no­ri­lor”, a decla­rat Gigi Pam­bu­ca, pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei Jude­țe­ne de Lup­te Con­stan­ța. Sâm­bă­tă, în sala de la LPS, se va des­fă­șu­ra, cu înce­pe­re de la ora 09.00, una din­tre eta­pe­le de zonă ale Cam­pi­o­na­tu­lui Națio­nal Șco­lar la lup­te greco-romane.

Sur­sa: ziuaconstanta.ro, 29.04.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply