Românii ar putea avea o nouă zi liberă!

0
253

Guver­nul a avi­zat favo­ra­bil, în şedinţa de mier­curi, pro­pu­ne­rea legi­sla­ti­vă pri­vind decla­ra­rea zilei de 24 ianu­a­rie ca zi de săr­bă­toa­re lega­lă, infor­mea­ză un comu­ni­cat al Executivului.

Con­form Codu­lui Mun­cii actu­al, zile­le de săr­bă­toa­re lega­lă, în care nu se lucrea­ză, sunt 1 şi 2 ianu­a­rie, pri­ma şi a doua zi de Paşti, 1 mai, pri­ma şi a doua zi de Rusa­lii, 15 august-Ador­mi­rea Mai­cii Dom­nu­lui, 30 noiem­brie — Sfân­tul Apos­tol Andrei, 1 decem­brie-ziua naţio­na­lă a Româ­ni­ei, pri­ma şi a doua zi de Crăciun.

Mediafax.ro, 16.04.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply