Post vacant de consilier principal la Serviciul Public de Asistenţă Socială Mangalia

0
192

Ser­vi­ci­ul Public de Asis­tenţă Soci­a­lă Man­ga­lia va orga­ni­za un con­curs de anga­ja­re pen­tru ocu­pa­rea fun­cţi­ei publi­ce de exe­cu­ţie vacan­te de con­si­li­er, cla­sa I, gra­dul pro­fe­sio­nal prin­ci­pal în cadrul Com­par­ti­men­tu­lui Resur­se Umane.

Pro­ba scri­să va avea loc pe data de Marti, 6 mai, ora 10.00, iar inter­vi­ul can­di­da­ţi­lor admi­şi pe data de  Joi, 8 mai, ora 10.00. Can­di­da­ţii tre­bu­ie să aibă stu­dii uni­ver­si­ta­re de licenţă, vechi­me în spe­cia­li­ta­tea stu­di­i­lor de minim 5 ani.

Con­di­ţi­i­le de par­ti­ci­pa­re la con­curs sunt afi­şa­te la sedi­ul Ser­vi­ci­u­lui Public de Asis­ten­ță Soci­a­lă al Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, din str. Del­fi­nu­lui nr. 1, tele­fon: 0241/752.785.

ziuaconstanta.ro, 14.04.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply