De luni, adopțiile de câini vor fi limitate!

0
294

Mai­da­ne­zii încă sunt o problemă…

Răzvan Băn­ces­cu, coor­do­na­to­rul Auto­ri­tă­ții pen­tru Supra­ve­ghe­rea și Pro­tec­ția Ani­ma­le­lor, a decla­rant că, de luni, cei care nu și-au res­pec­tat obli­ga­ți­i­le veni­te oda­tă cu adop­ția unui câi­ne fără stă­pân, nu vor mai putea adop­ta niciun ani­mal. Aceas­tă regu­lă vizea­ză atât orga­ni­za­ți­i­le non­gu­ver­na­men­ta­le, cât și per­soa­ne­le fizice.

Aces­ta a decla­rat că ASPA moni­to­ri­zea­ză, prin son­daj, adop­ți­i­le, în cazul ambe­lor cate­go­rii de adop­ta­tori și că decla­ra­ți­i­le fal­se vor fi recla­ma­te la Par­chet. „Fal­șii adop­ta­tori dau chiar decla­ra­ții fal­se în fața pro­cu­ro­ru­lui”, a adă­u­gat Răzvan Băncescu.

ziuaconstanta.ro, 22.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply