GICĂ HAGI. Astăzi este ziua lui GICĂ HAGI. Transmite‑i un mesaj lui GICĂ HAGI

0
230

GICĂ HAGI. Fos­tul căpi­tan şi sele­cţio­ner al echi­pei naţio­na­le a Româ­ni­ei, GICĂ HAGI, con­si­de­rat “Rege­le” fotba­lu­lui româ­nesc, împli­neş­te, astăzi, mier­curi, 5 febru­a­rie, 49 de ani. GICĂ HAGI s‑a năs­cut pe 5 febru­a­rie 1965, la Săce­le, în judeţul Con­stanţa.

GICĂ HAGI, care a fost mezi­nul fami­li­ei, a înce­put să joa­ce fotbal în cur­te, cu o vezi­că de porc. Mai târ­ziu, buni­cul său i‑a con­fe­cţio­nat o min­ge din păr de cal, apoi, la vâr­sta de şase ani, mama sa i‑a dăru­it o min­ge din cau­ciuc.

În luna apri­lie a anu­lui 1975, GICĂ HAGI a păşit pen­tru pri­ma oară la porţi­le unui club de fotbal, Farul Con­stanţa, unde a fost luat în pri­mi­re de Iosif Buko­s­si, pri­mul lui antre­nor. La vâr­sta de 11 ani, GICĂ HAGI evo­lua în pri­ma com­pe­ti­ţie, “Cupa Spe­ranţe­lor”, pen­tru ca în 1978 să fie legi­ti­mat la clu­bul de pe Lito­ral…

HAGI — “The Mra­do­na of The Car­pha­tians”:

Cites­te mai mult pe REALITATEA.NET: http://www.realitatea.net/gica-hagi-gica-hagi-gica-hagi_1373469.html#ixzz2sR85qKHp

Pagi­na de Face­bo­ok a lui GICĂ HAGI este: https://www.facebook.com/10GheorgheHagi

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply