Liceul “Ion Bănescu” din Mangalia va avea un Centru de Informare şi Documentare

0
135

Mier­curi, 4 decem­brie 2013, ora 9.00,  la Lice­ul Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu” din Man­ga­lia, va avea loc acti­vi­ta­tea fes­ti­vă de inau­gu­ra­re a Cen­tru­lui de Docu­men­ta­re şi Infor­ma­re.

Invi­ta­ţi: repre­zen­tanţi ai Inspec­to­ra­tu­lui Şco­lar Judeţean Con­stanţa, Casei Cor­pu­lui Didac­tic Con­stanţa,  Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa, Pri­mă­ri­ei şi Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia, scri­i­toa­re­le Emi­lia Dabu şi Dora Ali­na Roma­ne­scu – mem­bre ale Uniu­nii Scri­i­to­ri­lor Români, repre­zen­tanţi ai Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries, repre­zen­tanţi ai Cer­cu­lui Mili­tar Man­ga­lia şi ai Ligii Nava­le Româ­ne, fili­a­la Man­ga­lia, mem­bri ai comu­ni­tă­ţii loca­le, cadre didac­ti­ce, părinţi şi elevi.

            Cu aceas­tă oca­zie se va tăia pan­gli­ca tri­co­lo­ră, va fi pre­zen­tat un moment artis­tic şi vor fi pre­mi­a­ţi cei mai buni elevi ai şco­lii, prin cado­uri ofe­ri­te de Sel­gros Cash&Carry şi Aso­ci­a­ţia de Părinţi a Lice­u­lui Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu” Man­ga­lia.

           Direc­tor,                                                                                 Con­si­li­er de ima­gi­ne,

Prof. Iuli­a­na Cori­na Miha­la­che                                                      Prof. Nico­le­ta Teo­do­res­cu.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele