Ce n‑a vrut sa vadă ministrul Daniel Barbu: Raportul experţilor de la Oxford: Roşia Montană îndeplineşte criteriile UNESCO!

0
166

Raportul experţilor de la Oxford: Roşia Montană îndeplineşte criteriile UNESCO!

Totb.ro a publi­cat joi, 17 octom­brie, rapor­tul pro­fe­so­ri­lor Andrew Wil­son, David Matin­gly şi Micha­el Daw­son, de la Uni­ver­si­tă­ţi­le din Oxford şi Lei­ces­ter, refe­ri­toa­re la patri­mo­ni­ul cul­tu­ral de la Roşia Monta­nă. Cei trei expe­rţi au rea­li­zat acest audit pen­tru Minis­te­rul Cul­tu­rii, în 2010, cu o finanţa­re asi­gu­ra­tă de către Fun­da­ţia Pro Patri­mo­nio şi Şer­ban Can­ta­cu­zi­no.

Con­clu­zi­i­le rapor­tu­lui (rezu­ma­tul exe­cu­tiv) nu lasă loc de dubii: situl de la Roşia Monta­nă înde­pli­neş­te 4 (patru) cri­te­rii pen­tru lis­ta­rea în UNESCO, în con­di­ţi­i­le în care înde­pli­ni­rea unui sin­gur cri­te­riu e sufi­cien­tă. Rea­li­zat în peri­oa­da în care minis­trul Cul­tu­rii era Kele­men Hunor, rapor­tul “dis­pă­ru­se” din arhi­ve­le minis­te­ru­lui, actu­a­lul minis­tru al Cul­tu­rii, Daniel Bar­bu, afir­mând că nu ştie ceva de exis­tenţa lui!

Citi­ţi con­ti­nu­a­rea arti­co­lu­lui în cotidianul.ro, Luni, 21 oct.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele