Ziua de 9 Mai sărbătorită la Mangalia

0
184

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu par­ti­ci­pă, joi, 9 mai, la cere­mo­n­i­a­lul mili­tar şi reli­gi­os, pri­le­ju­it de împli­ni­rea a 136 de ani de la pro­cla­ma­rea Inde­pen­denţei de stat a Româ­ni­ei.

Eve­ni­men­tul va avea loc în Pia­ţa Repu­bli­cii, înce­pând cu ora 11:45.

Ziua de 9 Mai are o impor­tanţă deo­se­bi­tă pen­tru con­ti­nen­tul euro­pean şi, tot­o­da­tă, o tri­plă sem­ni­fi­ca­ţie în conş­ti­inţa popo­ru­lui român: pro­cla­ma­rea inde­pen­denţei de stat a Româ­ni­ei la 9 mai 1877, ziua vic­to­ri­ei asu­pra fas­cis­mu­lui şi ter­mi­na­rea celui de-al doi­lea răz­boi mondi­al în Euro­pa, la 9 mai 1945.

Mier­curi, 8 mai 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply