Rompan: Pâinea se va ieftini cu 15% de la 1 iulie dacă se va reduce TVA la 9%

0
183

Pâi­nea se va ieftini de la 1 iulie, dacă se va adop­ta redu­ce­rea TVA la 9%, ast­fel că o franze­lă va cos­ta 85 de bani, faţă de 1 leu în pre­zent, a decla­rat joi Aurel Popes­cu, preşe­din­te­le patro­na­tu­lui din indus­tria pâi­nii, Rom­pan, la un eve­ni­ment orga­ni­zat de Con­si­li­ul Con­cu­renţei.

Noi, în maga­zi­ne­le noas­tre, aşa vom face, vom redu­ce preţul pâi­nii, dacă se va adop­ta redu­ce­rea TVA la 9%”, a spus Popes­cu.

La rân­dul său, Ale­xan­dru Vlad, vice­preşe­din­te­le Aso­ci­a­ţi­ei Mari­lor Reţe­le Comer­ci­a­le din Româ­nia şi direc­tor gene­ral al Sel­gros, a ară­tat că şi mari­le maga­zi­ne va tre­bui să sca­dă preţu­ri­le.

Pia­ţa este difi­ci­lă şi nu ne rămâ­ne alt­ce­va de făcut decât să scă­dem preţul pâi­nii”, a spus Vlad.

Pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta a decla­rat la jumă­ta­tea lunii mai că pen­tru pro­iec­tul de redu­ce­re a TVA la pâi­ne va tre­bui să se alo­ce 250 de mili­oa­ne de lei, Fon­dul Mone­tar Inter­na­ţio­nal trans­mi­ţând Guver­nu­lui să alo­ce aceşti bani din altă par­te şi să nu mear­gă doar pe ide­ea că îi va recu­pe­ra din eva­ziu­nea fis­ca­lă.

 Con­ti­nu­a­rea, in economica.net, Joi, 30 mai 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply