Sute de mii de tone de nisip vor fi aduse la ţărmul mării

0
233
 Vom avea 33 de hectare de plajă în plus.

Pen­tru pri­ma dată după revo­lu­ţie, auto­ri­tă­ţi­le vor recon­strui pla­je­le de pe lito­ral prin lucrări de înni­si­pa­re rea­li­za­te cu bani euro­peni. Nisi­pul, care va fi scos din Marea Nea­gră sau Dună­re, va per­mi­te lăr­gi­rea pla­je­lor cu până la 150 de metri.

Pla­ja Efo­rie Nord

În doi ani, turi­ş­tii care vor ale­ge lito­ra­lul româ­nesc vor avea mai mult spa­ţiu pen­tru pla­jă în trei sta­ţiuni româ­neşti de la malul Mării Negre.

Admi­nis­tra­ţia Naţio­na­lă Ape­le Româ­ne, prin Admi­nis­tra­ţia Bazi­na­lă de Apă Dobro­gea (ABADL) va imple­men­ta, cu bani de la UE, un amplu pro­iect ce vizea­ză pro­te­cţia şi rea­bi­li­ta­rea părţii sudi­ce a lito­ra­lu­lui româ­nesc în care sunt inclu­se şi lucrări de înni­si­pa­re arti­fi­ci­a­lă a pla­je­lor Mama­ia Sud, Tomis Nord, Tomis Cen­tru, Tomis Sud si Efo­rie Nord.

Este pen­tru pri­ma dată după Revo­lu­ţie când în Româ­nia se afec­tu­ea­ză lucrări de o ase­me­nea anver­gu­ră pen­tru a cre­ş­te supra­fa­ţa pla­je­lor ce se ridi­că acum la 1,5 mili­oa­ne de metri pătra­ţi.

Citi­ti mai mult pe Economica.net, Sam­ba­ta, 6 apri­lie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply