Fără mangalioţi în conducerea turismului de stat din Mangalia

0
185
Cine sunt şefii de la Neptun Olimp SA.

Fără mangalioţi în conducerea turismului de stat din Mangalia

Soci­e­ta­tea de stat Nept­un Olimp SA şi‑a defi­ni­ti­vat struc­tu­ra de con­du­ce­re, în urma unei şedinţe a Adu­nă­rii Gene­ra­le a Acţio­na­ri­lor care a avut loc vineri, la a doua con­vo­ca­re. Cu aceas­tă oca­zie, a fost ales un nou audi­tor finan­ci­ar extern, Roni­al Expert SRL, pen­tru o peri­oa­dă de doi ani. De ase­me­nea, a fost numit admi­nis­tra­tor al soci­e­tă­ţii Flo­rin Tăna­se, cel care ocu­pa inte­ri­mar acest post, după demi­sia din noiem­brie a libe­ra­lu­lui man­ga­li­ot Sorin Cuco­ra­nu.

În acest con­di­ţii, Con­si­li­ul de Admi­nis­tra­ţie al SC Nept­un Olimp SA are urmă­toa­rea com­po­nenţă: Mari­us Horia Ţuţu­ia­nu, de 36 de ani, din Con­stanţa, Mari­a­na Ancu­ţa Ion, de 32 de ani, din Con­stanţa, Flo­rin Tăna­se, de 41 de ani, din Con­stanţa, Dra­goş Călin, de 40 de ani, din Bra­şov şi Miha­il Voicu, de 65 de ani, din Bucu­reşti, în timp ce direc­tor gene­ral al soci­e­tă­ţii este Cătă­lin Mihai Cara­cos­tea, de 28 de ani, din Con­stanţa.

După cum se poa­te vedea, din con­du­ce­rea fir­mei de stat de turism din Man­ga­lia nu face par­te nici un man­ga­li­ot, acţio­na­rul majo­ri­tar impor­tând şefi din Con­stanţa, Bucu­reşti şi Bra­şov.

Citiți con­ti­nu­a­rea în Repli­ca, sâm­bă­tă, 16 mar­tie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply