Ţara care renunţă la energia NUCLEARĂ în favoarea energiei colectate din ocean

0
164

În luna iulie a aces­tui an, Japo­nia va înce­pe dezvol­ta­rea celui mai mare parc eoli­an din lume con­stru­it în lar­gul ocea­nu­lui.

Până în 2020, este pla­ni­fi­ca­tă con­stru­cţia a 143 de tur­bi­ne eoli­e­ne ampla­sa­te pe plat­for­me la 16 kilo­me­tri de coas­ta Fukushi­ma, locul în care reac­to­rul nuclear Daiichi a fost puter­nic ava­ri­at de cutre­mur şi tsu­nami în mar­tie 2011.

Par­cul eoli­an, care după fina­li­za­re va avea o capa­ci­ta­te de un giga­watt, face par­te din­tr-un pro­gram naţio­nal de cre­ş­te­re a resur­se­lor de ener­gie rege­ne­ra­bi­lă ca urma­re a închi­de­rii celor 56 de reac­toa­re nuclea­re ale ţării după tsu­nami-ul din 2011. De la epi­so­dul de acum doi ani, doar două cen­tra­le au mai fost repu­se în fun­cţiu­ne.

Con­ti­nu­a­rea, în Capi­tal, sâm­bă­tă, 19 ianu­a­rie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply