NOUL COD RUTIER: Modificare importantă pentru toţi şoferii

0
175

Codul ruti­er va suferi modi­fi­cari impor­tan­te din 19 ianu­a­rie 2013, cand noi­le regle­men­tari din legi­sla­tia ruti­e­ră vor intra in vigoa­re. Cele mai mul­te nou­tati vizea­ză per­mi­sul de con­du­ce­re, scrie avocatnet.ro.

 

1) Se schim­bă mode­lul per­mi­se­lor de conducere
For­ma si con­ti­nu­tul per­mi­su­lui de con­du­ce­re vor fi modi­fi­ca­te ince­pand din 19 ianu­a­rie 2013, ast­fel incat docu­men­tul sa cores­pun­da mode­lu­lui euro­pean. In gene­ral, con­ti­nu­tul per­mi­su­lui este ace­la­si, doar modul in care ele­men­te­le sunt aran­ja­te dife­ra puţin.

In plus fata de mode­lul actu­al, pe noi­le per­mi­se de con­du­ce­re vor putea sa apa­ra infor­ma­tii des­pre pro­ble­me­le medi­ca­le ale con­du­ca­to­ru­lui auto: daca poar­ta oche­lari sau len­ti­le de con­tact, daca are apa­rat audi­tiv sau pro­te­za pen­tru unul sau mai mul­te din­tre membre.

Con­ti­nu­a­rea, în Capital.ro, luni, 7 ian.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply