Premierul preia mai multe structuri: Lista instituţiilor coordonate de cancelaria primului ministru

0
190

Medi­a­fax:

Pre­mi­e­rul Pon­ta va coor­do­na, prin inter­me­di­ul Can­ce­la­ri­ei, zece insti­tu­ţii, prin­tre care Secre­ta­ri­a­tul de Stat pen­tru Cul­te, Auto­ri­ta­tea pen­tru Moni­to­ri­za­rea Achi­zi­ţi­i­lor Publi­ce (ANRMAP) şi Auto­ri­ta­tea Naţio­na­lă de Res­ti­tu­i­re a Pro­pri­e­tă­ţi­lor, în timp ce SGG va coor­do­na alte cinci struc­turi.

Pre­mi­e­rul pre­ia mai mul­te struc­turi: Lis­ta insti­tu­ţi­i­lor coor­do­na­te de can­ce­la­ria pri­mu­lui minis­tru (Ima­gi­ne: Razvan Chirita/Mediafax foto)

Sche­ma de orga­ni­za­re a Guver­nu­lui a fost sta­bi­li­tă în şedinţa de sâm­bă­tă a Cabi­ne­tu­lui, prin ordo­nanţă de urgenţă.

Con­ti­nu­a­rea, pe Mediafax.ro, sâm­bă­tă, 22 dec.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply