Exit-poll-urile anunţă victoria cu peste 55% a USL în alegerile parlamentare

0
232

Ager­pres: Uniu­nea Soci­al Libe­ra­lă a fost cota­tă cu pes­te 55% vot poli­tic, la nivel naţio­nal, în toa­te exit-poll-uri­le pre­zen­ta­te dumi­ni­că sea­ră, după închi­de­rea urne­lor, la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re, atât la Senat, cât şi la Came­ra Depu­ta­ţi­lor. Pe locul al doi­lea se situ­ea­ză Ali­anţa Româ­nia Dreap­tă, urma­tă de Par­ti­dul Popo­ru­lui — Dan Dia­co­ne­scu şi Uniu­nea Demo­cra­tă Maghia­ră din Româ­nia, for­ma­ţiuni ce se vor regă­si în com­po­nenţa vii­to­ru­lui Legislativ.

Potri­vit exit-poll-ului rea­li­zat de Com­pa­nia de Cer­ce­ta­re Socio­lo­gi­că şi Bran­ding (CCSB), pre­zen­tat la Antena3, Uniu­nea Soci­al Libe­ra­lă a obţi­nut, la Senat, 58,3% din votu­ri­le expri­ma­te, Ali­anţa Româ­nia Dreap­tă — 19,6%, Par­ti­dul Popo­ru­lui — Dan Dia­co­ne­scu — 14,1%, iar UDMR — 5,1%. La Came­ra Depu­ta­ţi­lor, USL a obţi­nut 56,8%, ARD — 19%, PP-DD — 13,8% şi UDMR — 5,2%.

Citi­ţi arti­co­lul com­plet pe Agerpres.ro, dumi­ni­că, 9 dec.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply