La Mangalia: Spectacolul “Sfântul Apostol Andrei, din Betsaida, la Patras, prin anticul Tomis”

0
180

Arhi­e­pi­sco­pia Tomi­su­lui, în cola­bo­ra­re cu Pro­to­ie­ria şi Pri­mă­ria Man­ga­lia, pre­cum şi Facul­ta­tea de Teo­lo­gie din cadrul Uni­ver­si­tă­ţii “Ovi­di­us”, din Con­stanţa orga­ni­zea­ză mier­curi, 28 noiem­brie, înce­pând cu ora 18.00, la Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia, spec­ta­co­lul “Sfân­tul Apos­tol Andrei, din Bet­sai­da, la Patras, prin anti­cul Tomis”.

Eve­ni­men­tul va fi susţi­nut de Corul Arhi­e­pi­sco­pi­ei Tomi­su­lui, care va inter­pre­ta un pro­gram spe­ci­fic. La mani­fes­ta­re vor fi pre­zenţi pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu şi ÎPS Teo­do­sie,  Arhi­e­pi­sco­pul Tomi­su­lui.

Marti, 27 noiem­brie 2012,                       Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply