Mangalia: Campanie pentru descoperirea taximetriştilor ilegalişti

0
242

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, a cerut fun­cţio­na­ri­lor publici din Pri­mă­rie, la ulti­ma şedinţă a Con­si­li­u­lui Local, o veri­fi­ca­re a tutu­ror taxi­me­tri­ş­ti­lor din zona Man­ga­lia. Cere­rea pri­ma­ru­lui a venit în urma nume­roa­se­lor sesi­zări veni­te pe adre­sa Pri­mă­ri­ei, prin care care se recla­mă fap­tul că sunt foar­te mulţi taxi­me­tri­şti care nu au acte­le în regulă. 

Dorim să‑i des­co­pe­rim pe toţi cei care prac­ti­că taxi­me­tria în mod ile­gal. Am infor­ma­ţii că sunt mul­te ast­fel de cazuri”, a spus Cris­ti­an Radu. Cu aceas­tă oca­zie, el a atras atenţia că taxi­me­tri­ş­tii tre­bu­ie să dea dova­dă de mai mul­tă dis­ci­pli­nă în tra­fic, să menţi­nă cură­ţe­nia din sta­ţi­i­le de par­ca­re, să nu mai cre­e­ze blo­ca­je în zona Gării. 

Potri­vit con­du­ce­rii Pri­mă­ri­ei, în pre­zent, în Man­ga­lia sunt auto­ri­za­te 163 de taxiuri, la o popu­la­ţie de aprox. 40.000 de locu­i­tori. (T.I.)

Tele­graf, Vineri, 07 Sep­tem­brie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply