Curtea Constituţională a amânat decizia privind validarea referendumului până pe 12 septembrie. Crin Antonescu rămâne preşedinte interimar

0
259

Cur­tea Con­sti­tu­ţio­na­lă a amâ­nat pro­nu­nţa­rea asu­pra rezul­ta­tu­lui refe­ren­du­mu­lui pen­tru data de 12 sep­tem­brie. Jude­că­to­rii CCR cer actu­a­li­za­rea lis­te­lor de ale­gă­tori îna­in­te de a se pro­nu­nţa. Jude­că­to­rii CCR s‑au reu­nit joi, de la ora 9.00, într‑o nouă şedinţă pen­tru a deci­de daca refe­ren­du­mul de demi­te­re a lui Tra­ian Băsescu este valid sau nu.

Cu o zi în urmă, magis­tra­ţii au amâ­nat deci­zia, după ce au dez­bă­tut mai bine de cinci ore şi au soli­ci­tat Minis­te­ru­lui de Inter­ne şi Insti­tu­tu­lui Naţio­nal de Sta­tis­ti­că date des­pre popu­la­ţia cu drept de vot din Româ­nia, pen­tru a putea solu­ţio­na mai mul­te con­tes­ta­ţii. 

Cites­te mai mult pe RTV.NET, joi, 2 aug.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply