Comisia Centrală pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2011 se va reuni luni la MAI

0
218

Comi­sia Cen­tra­lă pen­tru Recen­sămân­tul Popu­la­ţi­ei şi a Locu­inţe­lor 2011 se va reuni luni, 20 august, la ora 13,00, la sedi­ul Minis­te­ru­lui Admi­nis­tra­ţi­ei şi Inter­ne­lor. Lucră­ri­le Comi­si­ei vor fi con­du­se de minis­trul Admi­nis­tra­ţi­ei şi Inter­ne­lor, Mir­cea Duşa, în cali­ta­te de preşe­din­te al aces­te­ia.

Citi­ţi arti­co­lul inte­gral aici: Agerpres.ro, Dumi­ni­că, 19 August 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply