Turiştii de pe litoral pot vota în hoteluri, restaurante şi chiar lângă Herghelia Mangalia

0
201

Turi­ş­tii de pe lito­ral pot vota în hote­luri, res­ta­u­ran­te din majo­ri­ta­tea sta­ţiu­ni­lor, o secţie de vot fiind orga­bi­za­tă chiar şi lân­gă Her­ghe­lia Man­ga­lia. În muni­ci­pi­ul Con­stanţa, care inclu­de şi sta­ţiu­nea Mama­ia, vor fi 214 de secţii de vot.

Oame­nii vor putea vota pen­tru refe­ren­dum la hote­luri şi res­ta­u­ran­te pre­cum: Res­ta­u­rant Cle­o­pa­tra, salon albas­tru, Res­ta­u­rant Auro­ra, Res­ta­u­rant Vatra, Hotel Bava­ria Blu, Hotel Flo­ra, Hotel Mer­cur — Miner­va, Hotel Savoy, Hotel Modern, Hotel Tomis, Hotel Parc, Hotel Vic­to­ria, Hotel Doi­na, Hotel Rivie­ra, Hotel Amba­sa­dor.

În Man­ga­lia vor fi 37 de secţii de vot, fiind inclu­se aici şi sta­ţiu­ni­le sate­lit, care sunt admi­nis­tra­te de Pri­mă­ria Man­ga­lia.

Prin­tre aces­tea, turi­ş­tii vor putea mer­ge la: Hotel Man­ga­lia — Sana­to­ri­ul bal­near, Res­ta­u­rant Dună­rea (Saturn), Res­ta­u­rant Peli­can (Saturn), Hotel Vul­tu­rul (Venus), Hotel Egre­ta (Venus), Res­ta­u­rant Topaz (Cap Auro­ra), Hotel Del­ta — sala de con­fe­rinţe (Jupi­ter), Hotel Dacia (Nept­un), Hotel Nept­un (Nept­un), Hotel Mara­mu­reş (Olimp). O secţie de vot este pre­vă­zu­tă chiar la incin­ta Fru­vi­leg, unde vor vota ale­gă­to­rii din incin­ta Fru­vi­leg Man­ga­lia (fos­tul IAS Man­ga­lia, n.r.) şi cei din incin­ta Her­ghe­lie Prin­ci­pe­sa Ele­na.

La Med­gi­dia, numai în Hotel Sta­dion sunt orga­ni­za­te 3 secţii de vot.

24 de secţii de vot vor fi în Năvo­dari.

În Cos­ti­neşti vor fi două secţii, iar una din ele inclu­de ca aco­pe­ri­re şi Hal­ta Tabă­ră Cos­ti­neşti — Calea Fera­tă.

De ase­me­nea, în muni­ci­pi­ul Med­gi­dia sunt orga­ni­za­te trei secţii de vota­re numai în Hotel Sta­dion, iar la Efo­rie vor fi ame­na­ja­te 9 secţii de vota­re, între care în Hotel Tra­ian (Efo­rie Nord) şi Hotel Asto­ria, dar şi în Res­ta­u­ran­tul Fale­za.

 Repli­ca, 19 iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply