Preşedintele Băsescu a fost suspendat. Antonescu este, interimar, şeful statului

0
234
Cetă­ţe­nii Româ­ni­ei sunt aştep­ta­ţi la refe­ren­dum pe 29 iulie 2012.

Preşedintele Băsescu a fost suspendat. Antonescu este, interimar, şeful statului

Par­la­men­ta­rii au votat pen­tru sus­pen­da­rea preşe­din­te­lui Tra­ian Băsescu.

Pen­tru s‑au pro­nu­nţat 256 de par­la­men­tari, 114 au fost împo­tri­vă, iar 2 voturi a fost anu­la­te.

Rea­min­tim că vineri de la ora 17.00, Par­la­men­tul a dema­rat votul pri­vind cere­rea de sus­pen­da­re a lui Tra­ian Băsescu. Pen­tru sus­pen­da­rea preşe­din­te­lui, USL avea nevo­ie de 217 voturi.

Cal­cu­lul par­la­men­tar ara­tă în felul urmă­tor: USL- 212 voturi, PDL — 143 de voturi, UDMR — 28 de voturi, UNPR — 24 de voturi, Mino­ri­tă­ţi­le — 14 voturi şi inde­pen­denţii 9 voturi. Se ştie că USL a nego­ci­at şi a obţi­nut şi votu­ri­le celor de la UNPR.

 Crin Anto­ne­scu este preşe­din­te inte­ri­mar al Româ­ni­ei, având în vede­re că este numă­rul 2 în stat, adi­că preşe­din­te al Sena­tu­lui.

Crin Anto­ne­scu a dat citi­re pro­pu­ne­rii de orga­ni­za­re a refe­ren­du­mu­lui de demi­te­re, data avan­sa­tă pen­tru desfă­şu­ra­rea aces­tu­ia fiind 29 iulie 2012. Între­ba­rea va fi for­mu­la­tă ast­fel: Sun­teţi de acord cu demi­te­rea preşe­din­te­lui Româ­ni­ei, dl. Tra­ian Băsescu?

Repli­ca, 6 iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply