Lista Sectiilor de votare la referendumul din 29 iulie 2012

0
190

Auto­ri­ta­tea Elec­to­ra­la Per­ma­nen­ta ne pune la dis­po­zi­tie lis­ta sec­ti­i­lor de vota­re pen­tru Refe­ren­du­mul de pe 29 Iulie 2012. 

Acce­sand lin­kul de mai jos puteti vedea, pe zone, sec­ti­i­le de vota­re orga­ni­za­te pen­tru ca dum­ne­a­voas­tra sa puteti vota, ori­un­de v‑ati afla. Dupa cum sti­ti, pen­tru refe­ren­du­mul din 29 iule puteti vota chiar daca sun­teti depar­te de adre­sa dum­ne­a­voas­tra din bule­tin. Tre­bu­ie doar sa loca­li­zati sec­tia de vota­re din zona in care va veti afla pe 29 iulie si sa mer­geti sa votati aco­lo, intre ore­le 7.00 si 23.00, ora loca­la.

Pen­tru sec­ti­i­le de vota­re din strai­na­ta­te vom actu­a­li­za lis­ta, intro­du­cand adre­se­le exac­te ale sec­ti­i­lor de vota­re dedi­ca­te.

Mul­tu­mim.

http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=25&l2=48&ids=119&an=2012

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply