Cristian Radu se întâlneşte cu preşedinţii şi administratorii asociaţiilor de locatari

0
194

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, se va întâl­ni astăzi, de la ora 11.00 cu preşe­dinţii şi admi­nis­tra­to­rii aso­ci­a­ţi­i­lor de pro­pri­e­tari. Eve­ni­men­tul va avea loc la Casa de Cul­tu­ră din loca­li­ta­te. Potri­vit unui comu­ni­cat de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, în cadrul între­ve­de­rii, se vor dis­cu­ta pro­ble­me spe­ci­fi­ce şi se vor iden­ti­fi­ca solu­ţii comu­ne de rezol­va­re a pro­ble­me­lor exis­ten­te la nive­lul aso­ci­a­ţi­i­lor.

Ale­xan­dra BĂLAN, Cuget Liber, Joi, 19 Iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply