CCR a decis: Crin Antonescu este preşedinte interimar al României

0
268

CCR a decis: Crin Antonescu este preşedinte interimar al României
Cur­tea Con­sti­tu­ţio­na­lă a con­sta­tat sus­pen­da­rea preşe­din­te­lui Tra­ian Băsescu şi l‑a con­fir­mat pe Crin Anto­ne­scu drept preşe­din­te inte­ri­mar urmând ca marţi să pri­meas­că de la CCR docu­men­tul care‑l insta­lea­ză în fun­cţie.

În urma deli­be­ră­ri­lor, cu majo­ri­ta­te de voturi, Cur­tea Con­sti­tu­ţio­na­lă a hotă­rât:
1. Con­sta­tă că pro­ce­du­ra pri­vind sus­pen­da­rea din fun­cţia de Preşe­din­te al Româ­ni­ei a dom­nu­lui Tra­ian Băsescu a fost res­pec­ta­tă.
2. Con­sta­tă exis­tenţa împre­ju­ră­ri­lor care jus­ti­fi­că inte­ri­ma­tul în exer­ci­ta­rea fun­cţi­ei de Preşe­din­te al Româ­ni­ei.
3. Con­sta­tă că, în con­for­mi­ta­te cu dis­po­zi­ţi­i­le art.98 alin.(1) din Con­sti­tu­ţie, inte­ri­ma­tul fun­cţi­ei de Preşe­din­te al Româ­ni­ei se asi­gu­ră de preşe­din­te­le Sena­tu­lui, dom­nul Geor­ge-Crin-Lau­renţiu Anto­ne­scu.
 
Repli­ca, Luni, 9 iulie 2012.

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply