Mangalia, oraşul care aşteaptă ca noul primar să‑i dea apă caldă!

0
229
Iorguş: Tusac nu cred că rămâne în Consiliu, dar nu este asta grija mea.

După o pau­ză forţa­tă de 4 ani, Zan­fir Ior­guş este din nou pri­ma­rul Man­ga­li­ei, con­form exit-poll-uri­lor. Potri­vit lui Ior­guş, man­ga­li­oţii ieşi­ţi la urne în data de 10 iunie l‑au votat în pro­porţie de 31,92% secon­dat de Cris­ti­an Radu, can­di­da­tul susţi­nut de PNL Man­ga­lia — 29,94%, şi de Mihai Cla­u­diu Tusac — 26,11%.

După o înfrân­ge­re dure­roa­să în 2008, când pri­mă­ria era câş­ti­ga­tă de Cla­u­diu Tusac, Zan­fir Ior­guş se decla­ră acum mulţu­mit: Deja a înce­put să iasă soa­re­le în Man­ga­lia vin turi­ş­tii, cresc veni­tu­ri­le la buge­tul local. Cât des­pre Cla­u­diu Tusac, pede­lis­tul spu­ne: Nu cred că rămâ­ne (în Con­si­li­ul Local — n.r.). Dar nu este asta gri­ja mea acum. Impor­tant este să reîn­cea­pă fur­ni­za­rea apei cal­de, apoi să ne ocu­păm de pre­lu­a­rea cen­tra­le­lor de ter­mo­fi­ca­re la pri­mă­rie şi să le rea­bi­li­tăm.

Con­form lui Ior­guş, pro­ble­ma con­trac­tu­lui cu fir­ma Cal­la­tis Therm va fi rezol­va­tă, însă refe­ren­du­mul pri­vind acest lucru şi care a fost ini­ţi­at de Cla­u­diu Tusac, nu are valoa­re, e ca o fre­cţie la picio­rul de lemn.

În Con­si­li­ul Local Man­ga­lia, Ior­guş va avea de par­tea lui, con­form cal­cu­le­lor sale, 7 con­si­li­eri de la PDL — Vasi­le Ior­ga, Ion Gogoa­şă, Paul Flo­rin Folea­nu, Lau­ra Cîr­lan, Adri­an Văr­ga­tu, Marin-Lucian Popes­cu, Lini­ca Stan. Dacă unul din­tre aceş­tia renu­nţă, urmă­to­rul pe lis­ta PDL este Levent Beghim.

Con­si­li­ul Local Man­ga­lia va avea şi 8 con­si­li­eri de la PSD (Mihai Cla­u­diu Tusac, Ghe­or­ghe Mazâ­lu, Ion Pet­cu, Dănuţ Mol­do­van, Con­stan­tin Fili­mon, Ghiul­gian Mem­bu­lat, Bogdan Maga­nu, Mari­an Cră­iun; dacă Tusac renu­nţă, urmă­to­rul în lis­tă este Mari­an-Eugen Guţă); 3 con­si­li­eri ACD (PNL + PC) — Sorin Daniel Andrei, Vasi­le Olan, Cris­ti­an Dră­gan şi un con­si­li­er de la PPDD — Marin Cio­câia. Situ­a­ţia nu este însă defi­ni­ti­vă.

Ale­xan­dra ANTON, Repli­ca, 12 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply