La alegerile de duminică, Tusac se regăseşte pe buletinul de vot

0
248

În pofi­da fap­tu­lui că a decla­rat că se retra­ge din cam­pa­nia elec­to­ra­lă pen­tru man­da­tul de pri­mar al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cla­u­diu Tusac va figu­ra pe bule­ti­nul de vot al scru­ti­nu­lui de dumi­ni­că, 24 iunie. Asta pen­tru că, dumi­ni­că, are loc o repe­ta­re a ale­ge­ri­lor din 10 iunie, şi nu un scru­tin nou. Prac­tic, toţi can­di­da­ţii ini­ţi­ali, adi­că cei 11, se vor regă­si pe bule­ti­nul de vot.

Retra­ge­rea lui Tusac nu este transpu­să într-un docu­ment ofi­ci­al. Retra­ge­rea sa a făcut doar subiec­tul unei decla­ra­ţii făcu­te în con­tex­tul unei con­fe­rinţe de presă.

Ziua de Con­stan­ta, Luni, 18 Iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply