Fostul premier român Adrian Năstase a încercat să se sinucidă înainte de a fi dus la închisoare (agenţii de presă)

0
195

Fos­tul pre­mi­er român Adri­an Năs­ta­se, con­dam­nat mier­curi la doi ani de închi­soa­re pen­tru coru­pţie, a încer­cat să se sinu­ci­dă când poli­ţia a venit să îl cau­te la domi­ci­liu, trans­mit agenţi­i­le inter­na­ţio­na­le de pre­să.

Adri­an Năs­ta­se, pre­mi­er în peri­oa­da 2000–2004 şi lider al soci­al-demo­cra­ţi­lor din Româ­nia între 2000 şi 2005, a fost con­dam­nat pen­tru detur­na­re de fon­duri (cir­ca 1,5 mili­oa­ne de euro) în favoa­rea cam­pa­niei sale elec­to­ra­le. El este pri­mul dem­ni­tar cu rang îna­lt con­dam­nat în Româ­nia post-comu­nis­tă, o ţară unde coru­pţia este ende­mi­că, scrie EFE.

Arti­co­lul inte­gral, pe Ager­pres, joi, 21.06.2012.

Năs­ta­se, care va împlini vineri 62 de ani, a afir­mat în repe­ta­te rân­duri că este nevi­no­vat şi l‑a acu­zat pe preşe­din­te­le con­ser­va­tor Tra­ian Băsescu, al cărui adver­sar a fost la pre­zi­denţi­a­le­le din 2004, că a instru­men­tat un ‘pro­ces poli­tic’.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply