DIAS-ul a intervenit, azi noapte, să îl scape pe Tusac de la linşaj

0
869
Era să ia bătaie în Colonişti

Aşa cum ară­tam şi în alte arti­co­le, muni­ci­pi­ul Man­ga­lia pare să fie zona zos­ter a judeţu­lui Con­stanţa în ceea ce pri­veş­te lup­ta crân­ce­nă pen­tru sca­u­nul de pri­mar, dar şi din punc­tul de vede­re al scan­da­lu­ri­lor por­ni­te în tim­pul cam­pa­niei elec­to­ra­le.

De exem­plu, azi noap­te, can­di­da­tul import Bel­gia pen­tru fun­cţia de pri­mar, Mihai Cla­u­diu Tusac, a fost la numai un pas de a fi linşat de cir­ca 300 de per­soa­ne de etnie romă, în car­ti­e­rul Colo­ni­şti. Potri­vit unor sur­se din Poli­ţie, a fost nevo­ie de inter­venţia lup­tă­to­ri­lor DIAS pen­tru a‑l scoa­te pe Tusac din mâi­ni­le repre­zen­tanţi­lor naţio­na­li­tă­ţi­lor con­lo­cu­i­toa­re.

În speţă, Tusac s‑a gân­dit să întâm­pi­ne ziua ale­ge­ri­lor cu micii şi cu câr­na­ţii sfârâind pe gră­ta­re, la ora 01 noap­tea, la o cunoş­tinţă de‑a sa din zona Colo­ni­şti. Însă locu­i­to­ri­lor din acea zonă nu prea le‑a picat bine la sto­mac ceea ce făcea Tusac, motiv pen­tru care şi-au mani­fes­tat nemulţu­mi­rea. Atunci Tusac s‑a expri­mat cum ştie el mai bine, făcându‑i pe local­nici ciori. Ace­la a fost momen­tul în care, în scurt timp, la faţa locu­lui au ajuns cir­ca 250–300 de per­soa­ne, care l‑au încon­ju­rat pe Tusac.

Noro­cul său a fost că au sosit poli­ţi­ş­tii şi tru­pe­le DIAS, în caz con­trar ris­ca să nu-şi mai poa­tă exer­ci­ta drep­tul de a se vota. Întru­cât între el şi şeful Poli­ţi­ei Man­ga­lia, comi­sar-şef Nico­le Pes­ca­ru nu mai exis­tă comu­ni­ca­re, mai ales că i‑a şi spus lui Pes­ca­ru că el, Tusac, repre­zin­tă legea în Man­ga­lia, a sunat direct la coman­da IPJ, pen­tru a cere aju­to­rul. Pe lân­gă cei de la DIAS, la faţa locu­lui s‑a dus, totu­şi, şi Pes­ca­ru, care i‑a pus cu botul pe labe pe romii dez­lă­nţui­ţi, îna­in­te ca aceş­tia să facă ceva.

Daniel ALBU, repli­caon­li­ne, 10 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply